+420 577 210 935 versta@versta.cz

Realizovali jsme několik typů svařovacích strojů pro různé druhy výrobků jak kruhového tvaru tak i rovinných ploch. Pro svařování kruhových tvarů používáme stroje s otočnými vřeteny a stacionárními hořáky. Pro svařování rovinných ploch se jedná o stroje s pohyblivými rameny, popřípadě robotickými rukami. upnutí výrobků je realizováno buď pneumaticky nebo v případě velkých hmotností komponentů (či velkých nároků na přesnost) hydraulicky.