+420 577 210 935 versta@versta.cz

Vážící plnící a míchací systémy řídíme vlastními systémy řízení s vizualizací, kde umožňujeme obsluze tvořit vlastní receptury pro míchání jak kapalných tak i pevných materiálů. Kapalné materiály jsou dávkovány čerpadly, pevné šnekovými dopravníky s regulovaným chodem. Navážené komponenty se dále dle potřeby míchají a plní do uživatelských nádob. V rámci vážícího systému se komponenty jak míchají, tak případně i chladí.