+420 577 210 935 versta@versta.cz

Námi vyvinuté testovací stroje slouží k testování výrobků tlakem, mechanickým namáháním a působením vnějších vlivů. Zkušebny tlaku pracují na bázi porovnávání rozdílu tlaku vzduchu v čase. Zkušebny vysokotlaké pracují s kapalným médiem (nejčastěji voda) a to až do tlaků 2400bar. Vysokotlaké zkušebny jsou určeny k provádění testů výdrže tlaku jak cyklováním, tak i dynamickou trhací zkouškou. Ve všech případech je z průběhu testu pořizován záznam, který je archivován v databázi. Mimo to jsou všechna data zobrazována online v průběhu testu v grafické podobě. Další skupinou jsou mechanické testovací stroje, které slouží ke zjištění mechanické odolnosti spínačů, ohybu, materiálů apod.